SAP For Financial Professionals - Controlling Advanced

Product type

SAP For Financial Professionals - Controlling Advanced

SAP Training
Logo SAP Training
Provider rating: starstarstarstar_halfstar_border 6.5 SAP Training has an average rating of 6.5 (out of 2 reviews)

Need more information? Get more details on the site of the provider.

Description

Goals

 • Na deze cursus is men in staat om:
 • kostenplaatsen dynamisch in rapportages te selecteren;
 • kostenplaatsen groepsmatig collectief aan te passen;
 • te werken met statistische kengetallen;
 • periodieke doorbelastingen tussen kostenplaatsen uit te voeren;
 • allocatiestructuren te interpreteren;
 • interne orders periodiek af te rekenen;
 • afrekenregels van interne orders te interpreteren;
 • budgetten en begrotingen in te voeren
 • rapportages uit te voeren met betrekking tot werkelijke, begrote en gebudgetteerde waarden;
 • rapportages aan te passen met behulp van Report Painter

Audience

 • Deze cursus is bedoeld voor financials, die in verschillende klantsituaties in staat moeten zijn om analyses en rapporta…

Read the complete description

Frequently asked questions

There are no frequently asked questions yet. If you have any more questions or need help, contact our customer service.

Goals

 • Na deze cursus is men in staat om:
 • kostenplaatsen dynamisch in rapportages te selecteren;
 • kostenplaatsen groepsmatig collectief aan te passen;
 • te werken met statistische kengetallen;
 • periodieke doorbelastingen tussen kostenplaatsen uit te voeren;
 • allocatiestructuren te interpreteren;
 • interne orders periodiek af te rekenen;
 • afrekenregels van interne orders te interpreteren;
 • budgetten en begrotingen in te voeren
 • rapportages uit te voeren met betrekking tot werkelijke, begrote en gebudgetteerde waarden;
 • rapportages aan te passen met behulp van Report Painter

Audience

 • Deze cursus is bedoeld voor financials, die in verschillende klantsituaties in staat moeten zijn om analyses en rapportages uit te voeren in Controlling. Men heeft reeds ervaring met controlling transacties in het SAP ERP systeem, maar dan voornamelijk vanuit het primair uitvoerende oogpunt.
 • Vereist opleidingsniveau
 • Men heeft deelgenomen aan de cursus SAP For Financial Professionals – Controlling Basics

Content

 • In deze training wordt de module Controlling uit SAP ERP benaderd vanuit een analytische invalshoek. Het gaat niet alleen om het invoeren en verwerken van gegevens, maar juist ook om de rapportages en analyses vanuit een helikopterview. Aan de hand van een case wordt cursisten gevraagd om financiële transacties dusdanig te verwerken en te rapporteren, zodat aan de eisen van de business case voldaan wordt. Er wordt gebruik gemaakt van een geprepareerd systeem. De verhoudingen tussen de verschillende cursusonderdelen is als volgt: theorie bedraagt circa 10% van de tijd, demonstraties circa 10% en oefeningen circa 80%.
 • Inhoud
 • Dagdeel 1 Kostenplaatsen en interne orders
 • dynamische selectie van kostenplaatsen in rapportages
 • collectieve wijziging op kostenplaatsen
 • statistische kengetallen
 • periodieke doorbelasting tussen kostenplaatsen en allocatiestructuur
 • periodiek afrekenen van interne orders en afrekenregels
 • Dagdeel 2 Kostenplaatsen en interne orders
 • invoeren van begroting en budget
 • rapportages over werkelijke, begrote en gebudgetteerde waarden
 • rapportages aanpassen met behulp van Report Painter

Popular tags

No tags submitted for this course yet

There are no reviews yet.

Share your review

Do you have experience with this course? Submit your review and help other people make the right choice. As a thank you for your effort we will donate $1.- to Stichting Edukans.

There are no frequently asked questions yet. If you have any more questions or need help, contact our customer service.